top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР


(редакція дійсна з 18.09.2018)

м.Київ


1. ВСТУП
Цей документ (далі – “Оферта”) є офіційною публічною пропозицією ТОВ «ДІА Консалтинг», код за ЄДРПОУ 43337233, в особі Директора Головащенко О.О. - Виконавець, укласти договір на зазначених нижче умовах (ч.2). України).


Договір укладається між вами (користувачем сайту https://dia-consulting.com.ua/ або замовником послуг, що пропонуються на сайті) та Виконавцем.
Прийняти пропозицію до укладання договору може будь-яка дієздатна особа, зацікавлена ​​у послугах і досягла 18-річного віку (у разі прийняття пропозиції від імені організації, представник організації повинен мати достатній обсяг повноважень).


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Предметом договору є користування послугами, які пропонуються на сайті в мережі Інтернет за адресою https://dia-consulting.com.ua/ (далі за текстом - “сайт”), а також ліцензійним контентом (навчальними матеріалами) компанії “Dia Consulting”, (Виконавець).


3. УМОВИ ДОГОВОРУ
Якщо з вами не укладено іншого письмового договору чи угоди, то ваш договір із компанією “Dia Consulting!” (Викавець) завжди включає, щонайменше, ті Умови та Положення, які викладені в цьому документі (далі іменуються "ЗАГАЛЬНІ УМОВИ"). Будь ласка, прочитайте оферту уважно. Ця оферта є достатньою юридичною основою замовлення послуг та їх оплати.


3.1. Додаткові умови договору
Так як ми надаємо безліч різних послуг, для деяких з них можуть діяти ДОДАТКОВІ УМОВИ договору (наприклад, додаткові гарантії повернення, умови відновлюваної платної підписки або обмежений термін акції тощо) - далі іменуються «ДОДАТКОВІ УМОВИ». У такому випадку ДОДАТКОВІ УМОВИ є частиною вашого договору, укладеного з нами.


3.2. ДОДАТКОВІ УМОВИ договору наведені у відповідних розділах сайту, на сторінках замовлення послуг або в електронних повідомленнях (електронні листи та квитанції, рахунки та будь-які інші електронні повідомлення, що містять інформацію про істотні умови угоди).

3.3. Спеціальні умови договору
Крім ЗАГАЛЬНИХ УМОВ та ДОДАТКОВИХ УМОВ, ваш договір з компанією “Dia Consulting” (Виконавець) завжди включає СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ договору (наприклад, опис пакету послуг, термін та спосіб надання послуг або їх вартість та ін.) - далі “СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ”.
СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ договору публікуються безпосередньо на сторінці з описом продукту (послуги) на нашому сайті або в надісланих вам повідомленнях, які є частиною вашого договору, укладеного з нами.

3.4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ, ДОДАТКОВІ УМОВИ та СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ договору (далі разом іменуються «УМОВИ») складають ваш договір про користування послугами, укладений з компанією “Dia Consulting” (Виковавець). Ми залишаємо за собою право змінювати або вводити будь-які ДОДАТКОВІ та СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ договору, обов'язкові для виконання.

4. Прийняття умов (акцепт оферти)
Користуючись сайтом та замовляючи послуги, що пропонуються на сайті, та/або в письмовому електронному повідомленні, ви робите акцепт оферти та укладаєте з нами договір, на умовах, викладених у цьому документі. Акцепт оферти рівносильний укладенню двостороннього договору у простій письмовій формі (ч. 2 ст. 640 Цивільного кодексу України).
Прийняти пропозицію до укладання договору (УМОВИ договору) можна такими способами:
(А) здійсненням дії, що свідчить про прийняття УМОВ (натисканням на кнопку, проставлення галочки в чекбокс або аналогічною дією) на сторінці замовлення послуги на нашому сайті; або
(б) оплатою виставленого вам рахунку або електронного інвойсу платіжної системи (оплата переходом за наданим нами посиланням);
(Б) фактичним користуванням послугами компанії “Dia Consulting” (Виконавець) або ліцензійним контентом. У цьому випадку Ви погоджуєтесь з тим, що ми розглядатимемо факт використання послуг та контенту, як прийняття УМОВ (акцепт оферти)
Акцепт оферти означає, що ви беззастережно приймаєте всі умови договору. Якщо ви не погоджуєтесь з УМОВИМИ договору – залиште сайт і припиніть використовувати Послуги.


5. Вартість та опис послуг
“Dia Consulting” (Виконавець) Послуги та безкоштовні матеріали.
Обсяг доступних вам послуг залежить від придбаного продукту (пакета послуг).
Якщо ви користуєтеся послугами або матеріалами, доступними у відкритих розділах сайту, ви отримуєте тільки базову інформацію з тематики, що цікавить. У разі придбання платних послуг, ви отримуєте розширену інформацію, а також доступ до платного контенту та платних сервісів сайту. Ви маєте можливість придбати окремий продукт (пакет послуг) за одноразову плату.
Будь ласка, зверніть увагу, що деякі передплачені пакети послуг мають на увазі отримання доступу відразу до кількох сервісів та програм (курсів) навчання. Однак, якщо це не так, для отримання інформаційних матеріалів за іншими курсами навчання вам необхідно придбати такі послуги окремо.
Деякі курси навчання мають на увазі самостійну роботу та виконання певних завдань (домашніх завдань), які є частиною процесу надання послуг.

5.1 Ціни та вартість послуг
Вартість послуг публікується на сторінці замовлення послуг, на нашому сайті, а також у електронних повідомленнях. Остаточна вартість послуг у валюті платежу відображається на сторінці оплати послуг та фіксується в електронному інвойсі платіжної системи або у виставленому вам рахунку. Вартість послуг не включає додаткові комісії банків та платіжних систем. Користування сайтом та замовлення послуг
Використовуючи сайт або послуги, ви приймаєте УМОВИ, а також нашу Політику конфіденційності, опубліковану за адресою https://dia-consulting.com.ua/. Перед тим, як замовляти, оплачувати або користуватися послугами, уважно ознайомтеся з цим документом. Якщо ви не погоджуєтесь з їх змістом, залиште сайт і припиніть використовувати наші послуги.
Якщо ви зареєструвалися на сайті або оформили замовлення на послуги, що пропонуються на сайті, або ж фактично користуєтеся нашими послугами, ви погоджуєтесь з тим, що ми можемо надсилати вам електронні листи, повідомлення та повідомлення, які містять рекламну інформацію: рекламні розсилки, інформацію про послуги та наших акціях (або акціях наших партнерів) за номером телефону та e-mail, вказаним вами під час реєстрації або оформлення замовлення. При необхідності ви завжди можете відмовитися від їх отримання.
Ви повинні дотримуватися всіх умов договору та правил надання послуг, з якими вам буде запропоновано ознайомитися при оформленні замовлення або в процесі користування послугами.
Ви погоджуєтесь з тим, що ви не братимете участі в діяльності, яка порушує функціонування сайту, Послуг або пов'язаних з ними серверів та мереж, а також діяльності, яка може ганьбити ділову репутацію компанії “Dia Consulting” (Виконавець).
Ви берете на себе повну відповідальність за порушення ваших зобов'язань, які обумовлені в УМОВИ договору, а також за всі наслідки цих порушень.

6.  ФОРС МАЖОР, УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно з'явилося наслідком незалежних від їх волі обставин, в тому числі: стихійного лиха, пожежі, повені, землетрусів, воєнних дій, цивільних безладів, страйків, проведення АТО, військових дій, неможливості розміщення реклами в дні жалоби, оголошених Урядом України, а також під час прямих трансляцій політичних заходів, змін вимог законодавства, заборон або інших дій державних органів тощо, що перешкоджають належному виконанню зобов'язань за цим Договором. 

При виникненні зазначених обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини.

Сторона, для якої утворилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, зобов'язана повідомити про настання або припинення обставин непереборної сили у письмовій формі негайно, однак не пізніше 2-х календарних днів з моменту їх настання або припинення, а також підтвердити їхнє існування достовірними документами від Торгово-Промислової Палати України або іншого уповноваженого органу.

7. Відповідальність за послуги неналежної якості
Приписи закону
Положення чинного законодавства про захист прав споживачів, у частині пред'явлення претензій щодо послуг неналежної якості, поширюються на відносини, що виникають, незалежно від УМОВ договору. Права споживача, надані вам законом, у жодному разі, не будуть порушені.
Застереження щодо гарантій Ми не даємо жодних гарантій, що користування Послугами компанії “Dia Consulting” принесе очікуваний результат. Ми не можемо обіцяти вам успіху. Але, конкретні результати послуг залежать від багатьох факторів, на які ми не можемо вплинути (такі як ваші індивідуальні здібності до навчання, а також сумлінне виконання домашніх завдань і наших рекомендацій). Тому результати різних користувачів можуть сильно відрізнятися при користуванні одними й тими самими послугами.
Ви розумієте, що ваша незгода з думкою наших експертів (спікерів), методикою та змістом програм навчання не є підставою для повернення коштів.


8. Відповідальність Загальні положення
У разі порушення сторонами зобов'язань, надання недостовірної інформації під час укладання або під час виконання договору сторони несуть відповідальність у встановленому порядку.
Ми несемо відповідальність за:
- Порушення УМОВ надання послуг;
- надання послуг неналежної якості.
Ми не несемо відповідальності за: - неможливість надання послуг з причин незалежних від нас (включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання та програмного забезпечення, що не належить нам);
- за повні або часткові переривання надання послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших планових робіт, викликаних необхідністю підтримання працездатності та розвитку технічних засобів (якщо ми повідомили вас заздалегідь);
- порушення безпеки обладнання та програмного забезпечення, що використовується вами для отримання послуг;
- Втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає нашої провини;
- будь-які збитки третіх осіб, які виникли не з нашої вини.
Ви несете відповідальність за:
- за достовірність та правильність реєстраційних та платіжних даних, зазначених вами у процесі реєстрації на сайті або оформленні замовлення;
- використання третіми особами ваших облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг;
- використання контенту компанії “Dia Consulting” (Виконавець), з метою подальшого перепродажу, розповсюдження чи передачі третім особам;
- порушення УМОВ користування сайтом та послугами
компанії “Dia Consulting” (Виконавець);

- Порушення умов платежу;
- втручання в роботу сайту та доступних сервісів або спробу отримати доступ до них в обхід наших інструкцій.

9. Обмеження відповідальністі
Наша сукупна відповідальність за будь-яким позовом або претензією обмежується сумою придбаної послуги.
У разі порушення нами термінів надання послуг наша відповідальність обмежується виключно:
- продовженням термінів надання послуг, або
- наданням послуг у нові терміни до виконання наших зобов'язань.

 

10. Політика відмови від послуг
Після оформлення замовлення та його оплати, у кожному окремому випадку, ви отримуєте право відмовитись від Послуг та запросити повернення коштів. Ви маєте право відмовитись від оплачених послуг, повідомивши нас про це у встановлений термін.
Від дати отримання нами запиту на повернення залежить можливість повернення коштів, а також сума утримань, пов'язаних із поверненням. Ви розумієте та погоджуєтесь з тим, що, якщо ви вже почали користуватися послугами (отримали доступ до одного або кількох занять, онлайн-зустрічей програми навчання або їх записів) протягом терміну відмови, ми утримаємо із суми платежу вартість фактично наданих послуг, на момент отримання запиту на повернення . Перенесення термінів надання послуг
Не пізніше одного (1) місяця з дати оплати Послуг (вчинення першого платежу) Ви маєте право запросити перенесення термінів надання Послуг на інші календарні дати та пройти навчання з наступним потоком курсу (на умовах аналогічного пакету послуг, еквівалентного придбаному за вартістю). У такому разі повернення коштів не здійснюється, а ми повідомимо вам нові можливі дати надання послуг. Перенесення термінів надання послуг можливе не більше одного разу.
Для дотримання встановленого терміну вам достатньо повідомити нас у порядку, встановленому для оформлення запиту на повернення. Ми зберігаємо за собою право встановлювати інші правила перенесення термінів надання послуг для окремих продуктів, публікуючи ДОДАТКОВІ УМОВИ перенесення на сторінці продукту.

11. Термін дії пропозиції (оферти)
Оферта, а також всі її УМОВИ (ЗАГАЛЬНІ УМОВИ, СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ та ДОДАТКОВІ УМОВИ) діють доти, доки не будуть змінені або відкликані компанією “Dia Consulting” (Виконавець).
Припинення дії (відкликання) оферти не вплине на юридичні права, зобов'язання та відповідальність, які діяли для вас та компанії “Dia Consulting” (Виконавець), і виникли до моменту відкликання оферти або припинення дії УМОВ.


12. Строк дії договору
Договір про користування сайтом (матеріалами сайту) та іншими послугами компанії вважається укладеним на невизначений термін та діє, доки не буде розірваний Вами або нами.
Договір про надання послуг, укладений у зв'язку з користуванням безкоштовними послугами, придбанням пакета послуг або купівлі квитка на живий захід, діє до виконання зобов'язань сторонами.

13. Припинення користування послугами
Ви маєте право припинити користування сайтом та безкоштовними послугами у будь-який час з вказанням причини на електронну почту Виконавця dia.office.kiev@gamil.com.
Будь ласка, зверніть увагу після того, як ви відмовилися від послуг (розірвали договір), ви втратите доступ до всього придбаного контенту та доступних послуг. У випадку, якщо на момент розірвання договору (угоди) ви все ще маєте доступ до придбаного пакету послуг (платного контенту) або квиток на відвідування живого заходу, будь-яка сума, яку ви сплатили за рахунок оплати послуг та сервісів “Dia Consulting” (Виконавець) не буде повернено, у тому числі й суму вартості фактично невикористаних послуг.
Ми залишаємо за собою право розірвати укладений з вами договір з повідомленням причин, за умови направлення електронного повідомлення не пізніше ніж за (1) тиждень до запланованої дати розірвання.
Ми можемо будь-коли анулювати договір з вами, якщо:
(А) ви порушили будь-яке положення УМОВ (або вчинили дії, що явно свідчать про ваше небажання або нездатність дотримуватися УМОВИ договору), або
(Б) ми змушені зробити це за вимогами законодавства (наприклад, якщо надання Вам послуг є незаконним або перестає бути законним), або
(В) компанія “Dia Consulting” (Виконавець) припиняє надання Послуг у країні, де ви проживаєте або користуєтеся послугами, або
(Г) надання послуг стає нерентабельним з точки зору
зору компанії “Dia Consulting” (Виконавець).
Якщо ви спробуєте втрутитися у роботу сайту, серверів та інших автоматизованих систем “Dia Consulting” (Виконавець) або грубо порушіть Умови, або якщо ми запідозримо вас у цьому, ми можемо призупинити або повністю заблокувати доступ до сайту та послуг.
Одностороння відмова від договору з вагомих підстав Кожна сторона має право відмовитися від договору в односторонньому порядку з вагомих підстав.
Зокрема, ми маємо право анулювати ваш обліковий запис і розірвати договір з вами (угода користувача) негайно, у випадку, якщо ви порушуєте наші авторські права або грубо порушуєте УМОВИ договору, а також у разі виникнення заборгованості з оплати послуг.

14. Заключні положення
Порядок формування та укладання відповідної угоди (договору) залежить від обраного вами продукту (пакету послуг) та методу оплати, а також від того, чи оформляєте ви замовлення на послуги вперше або ви вже маєте обліковий запис користувача на сайті.
Реєстрація на сайті, підписка на поштове розсилання, оформлення замовлення та оплата Послуг  (введення ваших платіжних реквізитів) неможливі без отримання вашої попередньої згоди з усіма УМОВИ договору, положеннями та нашої Політики конфіденційності.

Директор ТОВ "Діа Консалтинг" 

код за ЄДРПОУ 43337233

Головащенко О.О. 

bottom of page